Tenala Elservice är ett företag inom elinstallationsbranschen. Det är grundat år 1988 och betjänar sina kunder med elinstallationer i:

  • fritidsstugor
  • egnahemshus
  • jordbrukshallar
  • sädestorkar
  • o.dyl.

Företaget står också till tjänst med kontrollmätning, felsökning och reparation av olika elanläggningar.

En lång över 30 års erfarenhet inom branschen garanterar arbetsresultatet.

Tenholan Sähköpalvelu on yritys joka toimii sähköasennusalalla. Se on perustettu vuonna 1988 ja sähkötyökohteet ovat :

  • vapaa-ajan asunnot
  • omakotitalot
  • maatalousrakennukset
  • viljankuivurit
  • jne.

Yrityksen palveluun kuuluu myös tarkastusmittauksia, vianetsintöjä ja korjauksia eri sähköasennuksissa.

Pitkä yli 30 vuoden kokemus sähköalalla takaa työn laadun.